\
Strona jest ładowana, zaczekaj...

KADRA

Kadra dydaktyczna, która prowadzi zajęcia na kursach zatrudniona jest na umowę o pracę w Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Spółka z o.o. Każdy wykładowca posiada wykształcenie zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć i oprócz przygotowania zawodowego legitymuje się również przygotowaniem pedagogicznym. Kadra dydaktyczna posiada bogate doświadczenie zawodowe. Wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe natomiast instruktorzy praktycznej nauki zawodu średnie techniczne i ukończone odpowiednie kursy uprawniające do prowadzenia zajęć.Instruktorzy:
Adam Formela: Europejski Instruktor Spawalniczy EWP w procesach spawania 111, 131,135, 136, 141, uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Najwyższe uprawnienia DNV w procesach: 141, 111, 311, 136 i 135. Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni.

Tadeusz Kos: Europejski Instruktor Spawalniczy EWP w procesach spawania 111, 131,135, 136, 141 uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Najwyższe uprawnienia DNV w procesach: 141, 111, 311, 136 i 135. Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni.

Henryk Richert: uprawnienia instruktorskie w procesach 111, 311, uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni.